Qui és el responsable del tractament de les dades personals? “CANDIDATURA TONI FREIXA 2021 SL” endavant CANDIDATURA NIF nº: B02652022 Domicili: Avda. Pau Casals, 16,2º 2ª planta 08021 Barcelona Correu electrònic: digital@tonifreixafcb.com

Amb quines finalitats tractem les dades personals? Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació, l’enviament de comunicacions comercials (també per via electrònica) i, si s’escau, per tramitar i gestionar la seva vinculació amb la campanya.

Serà necessari que s’omplin els camps dels formularis assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es pugui atendre la petició o tràmit de l’usuari.

Aquest Web està adreçat a majors de 14 anys d’edat, així que quan els usuaris ens facilitin dades personals a través del Web, l’usuari manifesta i garanteix que té aquesta edat o, si es menor, s’obliga a enviar a digital@tonifreixafcb.com una còpia de l’autorització signada dels seus progenitors o, si s’escau, tutors legals.

A més, cal que les dades personals dels usuaris siguin actuals per tal que la informació estigui actualitzada i sense errors. Quant temps conservarem les dades personals? Les dades personals es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per tal de mantenir-lo informat de les novetats i activitats de la CANDIDATURA.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals? La base legal per al tractament de dades és el consentiment obtingut a través de l’acceptació de la Política de Privacitat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals? Les dades personals dels usuaris no es comunicaran a tercers excepte que sigui obligatori de conformitat amb la normativa vigent.

Quins són els seus drets en relació amb les dades personals? Els usuaris poden exercir accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També es pot sol·licitar la limitació, oposició i portabilitat del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular.

Igualment, l’usuari podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a digital@tonifreixafcb.com.

Si l’usuari no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o tenir més informació de qualsevol d’aquests drets, podrà adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Quines mesures de seguretat s’han implementat en relació a les dades personals? CANDIDATURA té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.